Turystyka a biznes

Turystyka biznesowa obecnie jedną z głównych gałęzi tej branży. Załatwianie spraw biznesowych poza miejscem zamieszkania sprzyja wyjazdom oraz wykorzystywaniem ich do celów turystycznych. Turystyka biznesowa dotyczy przede wszystkim większych miast. […]